وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

مراسم سخنرانی بمناسبت آغاز امامت حضرت صاحب الزمان

برگزاری مراسم سخنرانی بمناسبت آغاز امامت حضرت صاحب الزمان ویژه دانشجویان اساتید وکارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان برگزار شد

 تاریخ انتشار: 1397/08/29