وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97

تقویم دانشگاهی نیمسال اول 98-97

انتخاب واحد راس ساعت 24 جمعه 9 شهریورماه آغاز خواهد شد تنها به  صورت  اینترنتی انجام می گیرد و دانشجویان بایستی نسبت به رفع مشکل مالی خود اعم از شهریه و صندوق رفاه قبل از انتخاب واحد اقدام نمایند

انتخاب واحد

10/6/97 لغایت 21/6/97

شروع کلاس ها

24/6/97

حذف و اضافه

7/7/97 لغایت 12/7/97

خاتمه  کلاس ها

13/10/97

برگزاری امتحانات

15/10/97 لغایت 27/10/97

 

توضیحات : 1 رعایت پیش نیاز الزامی و به عهده دانشجو می باشد.

            2-در صورت عدم مراجعه دانشجویان در زمان های تعین شده می بایستی نسبت به اخذ مرخصی تحصیلی         اقدام نمایند

            3  زمان انتخاب واحد  به هیچ عنوان تمدید نمی شود.تاریخ انتشار: 1397/06/10