وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

نقل و انتقالات دانشجویی

دانشجویان محترم  جهت ثبت درخواست انتقالی خود می توانند از تاریخ 20خرداد ماه لغایت 15تیر ماه 1397 به وب سایت https://monada.iau.ir مراجعه نمایندتاریخ انتشار: 1397/03/21