وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

اداری مالی و شهریه


 

 1-وام صندوق رفاه

 

 2-صندوق وزارت علوم

 

3. تخفیف شهریه