وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

ریاست دانشگاه


 


 

ریاست محترم دانشگاه آزاد واحد رودان

       جناب آقای دکتر داوری

 

سوابق شغلی

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

رییس شورای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

عضو کمیته آمایش و گسترش رشته های دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

عضو کارگروه اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

عضو کمیته ارزیابی عملکرد برنامه ها و فعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

عضو کمیته ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

مدير مسئول روزنامه محلي سفير جنوب

عضو شوراي مركزي و بازرس خانه مطبوعات استان هرمزگان

مشاور مدیر کل و نماینده مدیریت در اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان

عضو شورای پژوهشی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

- مرتبه علمي: مربي        

ـ تحصيلات:

- دوره ليسانس؛ رشته تحصيلي :مهندسی مکانیک         دانشگاه محل تحصيل :   دانشگاه هرمزگان       كشور محل تحصيل :ایران

- دوره فوق ليسانس؛ رشته تحصيلي :مهندسی مکانیک      دانشگاه محل تحصيل :دانشگاه هرمزگان    كشور محل تحصيل : ایران     

 از سال 1388  تا سال1390و معدل:هیجده و سیزده صدم (دانش آموخته رتبه اول)

- دكتري (‍Ph.D. ) ؛ رشته تحصيلي : مهندسی مکانیک –تبدیل انرژی  دانشگاه محل تحصيل :هرمزگان

 

ایمیل ریاست محترم : Hdavari90@gmail.com