وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

ریاست دانشگاه


 


 

ریاست محترم دانشگاه آزاد واحد رودان

       جناب آقای دکتر داوری

 

سوابق شغلی

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان از سال 1393 تا کنون

عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان از سال 1394 تا کنون

رییس شورای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

عضو کمیته آمایش و گسترش رشته های دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

عضو کارگروه اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

عضو کمیته ارزیابی عملکرد برنامه ها و فعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

عضو کمیته ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

مدير مسئول روزنامه محلي سفير جنوب

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

- مرتبه علمي: استادیار        

ـ تحصيلات:

- دوره ليسانس؛ رشته تحصيلي :مهندسی مکانیک، محل تحصيل : دانشگاه هرمزگان      

- فوق ليسانس؛ رشته تحصيلي :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، محل تحصيل :دانشگاه هرمزگان   

- دكتري؛ رشته تحصيلي : مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، محل تحصيل : دانشگاه هرمزگان

 

email: hdavari90@gmail.com