وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

تقویم آموزشی نیمسال دوم بهمن 98

برنامه زمانبندی ترم بهمن 98

انتخاب واحد                 

شروع کلاس ها

حذف و اضافه

پایان کلاس ها

امتحانات

5/11/1398 لغایت 10/1/1398

12/11/1398

26/11/1398 لغایت 1/12/1398

22/3/1399

24/3/1399 لغایت 5/4/1399

 تاریخ انتشار: 1398/11/01