وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

نقویم آموزشی ترم مهر 98

                                                                                                        تقويم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودان               

 

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع کلاس ها

حذف و اضافه

پایان کلاس ها

امتحانات

09/06/1398 لغایت 21/06/1398

23/06/1398

 06/07/1398 لغایت 11/07/1398

12/10/1398

14/10/1398 لغایت 26/10/1398

 تاریخ انتشار: 1398/06/03