وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

خروج از کشور مشمولان در ایام اربعین حسینی

کلیه دانشجویان به شرط آنکه در بازه زمانی 7 مهر ماه 98 لغایت 3آبان 98 درخواست خروج از کشور خود را از طریق سامانه اینترنتی سازمان نظام وظیفه ثبت نمایند ،بدون اخذ وثیقه ،ضمانت نامه بانکی و ... مجوز خروج از کشور برای آنها صادر خواهد شدتاریخ انتشار: 1398/05/14