وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

تقویم آموزشی ترم تابستان 97

                                                                            نقویم آموزشی ترم تابستان  97

                                                                            تقويم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودان

 

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع کلاس ها

حذف و اضافه

پایان کلاس ها

امتحانات

08/04/1398 لغایت 13/04/1398

15/04/1398

 

24/05/1398

26/05/1398 لغایت 31/05/1398

 

 

 تاریخ انتشار: 1398/04/09