وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

نقویم آموزشی ترم بهمن 97

تقويم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودان

تقویم آموزشی بهمن  97

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع کلاس ها

حذف و اضافه

پایان کلاس ها

امتحانات

06/11/1397 لغایت 11/11/1397

13/11/1397

27/11/1397 لغایت 02/12/1397

23/03/1398

25/03/1398 لغایت 06/04/1398

 

 

 تاریخ انتشار: 1397/10/29