وب سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

تقويم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودان

تقویم آموزشی مهر 96

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع کلاس ها

حذف و اضافه

پایان کلاس ها

امتحانات

1396/06/12 لغایت 1396/06/22

1396/06/25

1396/07/10 لغایت 1396/07/12

1396/10/14

1396/10/16 لغایت 1396/10/28

 تاریخ انتشار: 1396/06/22